Puudelicatessen lomailee 17.7.-24-7.2024. Seuraavat tavarantoimitukset lähetetään torstaina 25.7.

Toimitusehdot / Puudelicatessen materiaalikaupat ja palvelut

Päivitetty 20.5.2024

1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Puudelicatessenin (y-tunnus 1853854-6, jäljempänä “myyjä”) ja kuluttaja-asiakkaiden sekä yritysasiakkaiden (jäljempänä “tilaaja”) välisessä kaupankäynnissä.

Tilaaja ei voi asettaa kaupalle omia ehtojaan, ellei Puudelicatessen ennen sopimuksen syntymistä mainittuja ehtoja nimenomaisesti ja kirjallisesti hyväksy koskemaan ko. kauppaa.

Sopimusehtojen lisäksi kaupankäyntiin sovelletaan Suomen lakia sekä kuluttajamyynnin osalta kuluttajaviranomaisen ohjeistusta.

2. Myyjän yhteystiedot

Puudelicatessen Oy

Kotikyläntie 10 (postiosoite, ei käyntiä)

03100 Nummela 

asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi

+358207303660

Puudelicatessen vastaanota tekstiviestejä. Rahtiyhtiöt saattavat lähettää viestejä toimituksiin liittyen ehtojensa mukaisesti.

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimus myyjän ja tilaajan välillä verkkokaupassa on syntynyt kun ostaja on maksanut ostoskoriin keräämänsä tuotteet ja vastaanottanut tilausvahvistuksen.
Mikäli sopimus tehdään sähköpostilla, sopimus on syntynyt tilaajan vastaanotettua kirjallisen tarjouksen ja hyväksynyt sen. Tarjous on voimassa 7 päivää, ellei tarjouksella nimenomaisestti mainita lyhyemmästä tai pidemmästä voimassaoloajasta.
Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa tilausvahvistuksessa olevien tietojen oikeellisuus.
Tilaajan tulee maksaa tuotteet ja palvelut sopimuksen mukaisesti. Materiaalikaupat ovat aina ennakkomaksullisia, ellei Pudelicatessen ole avannut tilaajalle luotollista asiakastiliä. Myyjällä on oikeus, muttei velvollisuutta, perua tilaus ostajan maksuviiveen perusteella.
Tilaajalla on velvollisuus ennen tilausta lukea tarkasti ja ymmärtää tuotteen tuotekuvaus sekä muut tuotesivulla annetut tiedot sekä muut mahdollisesti erikseen annetut tuotetiedot. Tilaaja on velvollinen katsomaan tuotekuvat ennen tilausta. Mikäli tuotetiedoissa on epäselvyyttä, virheitä tai asiakas ei ole varma tuotteen soveltuvuudesta tarkoitukseensa, tulee asiakkaan olla yhteydessä asiakaspalveluun ennen tilausta.
Mikäli sopimus tehdään myyntinäyttelyllä tai muutoin henkilökohtaisessa tapaamisessa, sopimus on syntynyt tilaajan maksaessa tuotteet tai, jos maksu on sovittu myöhemmäksi, tilaajan allekirjoittaessa tilausvahvistuksen.

Puudelicatessenin periaate on toimia vilpittömästi, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti sekä pitää kiinni siitä, mitä on luvattu ja pyrkiä pitämään kaikki sivuston tiedot sekä muut tuotetiedot ja mallit ajan tasalla. Tämä ei kuitenkaan tuo ostajalle oikeutta tahallisesti väärinymmärtää omaksi edukseen, vaan tilaajan tilaajan on toimittava vastaavalla vilpittömyydellä ja avoimuudella myyjää kohtaan. Tilaajan on ilmoitettava myyjälle ennen tilausta, mikäli havaitsee annetuissa tiedoissa ristiriitaa, epäilee tuotetietojen olevan muuten virheellisiä tai kokee tiedot vaikeaselkoisiksi. Tilaajan on myös ilmoitettava, mikäli hänellä on tuotteen normaalista luonteesta poikkeavia odotuksia (esimerkiksi tilaaja odottaa oksatonta puutuotetta, vaikka puissa luonnollisesti on oksia). Myyjällä on oikeus perua kauppa ennen toimitusta, mikäli myyjä epäilee tilaajan väärinkäytöstä tai muuta vilpillistä toimintaa. Myyjällä on oikeus perua kauppa myös mikäli tuotetidoissa/tarjouksen tiedoissa, esimerkiksi hinnan osalta, on ollut niin oleellinen virhe, että tilaajan olisi tullut tilausta tehdessään ymmärtää annettu tieto virheelliseksi.

Mikäli tilaajana on yritys ja myynti on luotollista (laskutus), vastaa tilaajan yhteyshenkilöksi nimetty henkilö Puudelicatessenin tuote- ja palvelulaskujen suorittamisesta yhteisvastuullisesti tilaajana toimivan yrityksen kanssa.

Puudelicatessen ei tee maksuttomia mittaus-/suunnittelukäyntejä ennen sitovan sopimuksen syntymistä, ellei maksuttomasta käynnistä erikseen kirjallisesti sovita. Tilaajan pyynnöstä tehtävät mittaus-/suunnittelukäynnit normaalilla toiminta-alueellamme maksavat 50-100 €.

4. Myytävät tuotteet

Myytävistä tuotteista on pyritty antamaan sivuilla ja muissa asiakirjoissa sekä mahdollisissa henkilökohtaisissa keskusteluissa kaikki oleellinen ja oikea tieto ostopäätöksen tekemistä varten. Mikäli olet epävarma tuotteen soveltuvuudesta tarpeeseesi, varmista meiltä tuotteen sopivuus ennen tilausta. Tuotteiden käyttäminen muihin tarkoituksiin kuin tuotesivuilla tai tuotteen ohjeissa on mainittu, on kiellettyä. Tuotteiden käyttäminen tarkoituksiin, joissa on ilmeinen vaara aiheuttaa vahinkoa ihmisille, eläimille tai omaisuudelle, on kielletty.

Valtaosa tuotteistamme on luonnontuotteita, kuten puuta. Puumateriaalin luonteen vuoksi täysin tyhjentävää kuvausta esim. parkettilattian tai listan ulkonäöstä on mahdotonta antaa. Puu on luonnontuote, joten jokainen kappale on uniikki. Kaikissa puutuotteissamme on kyseiselle puulajille ominaista värivaihtelua ja oksaisuutta, ellei muuta nimenomaisesti ole mainittu. Puun väsisävyyn vaikuttavat lukuisat tekijät. Näitä ovat muun muassa, muttei yksinomaan, kasvupaikan maaperän mineraalit, auringonvalon määrä ja kasvukauden pituus puuyksilöiden välisten ja sisäisten värivaihteluiden lisäksi. Jotkin tilauksesta valmistettavien tuotteiden ominaisuudet, kuten esimerkiksi parkettilaudan pituus tai leveys, saattavat hieman poiketa ilmoitetusta. Näissä tapauksissa asiakkaaseen pyritään olemaan yhteydessä ennen toimitusta ja varmistamaan tuotteen sopivuus asiakkaan tarpeeseen. Kaikkiin puutuotteiden kuviin, asiakkaalle toimitettuihin tai myyntinäyttelyllä esillä olleisiiin malleihin ja muihin visuaalisiin tuote-esityksiin on suhtauduttava viitteellisinä esimerkkeinä.

Tuotevalikoima ja tuotteiden hinnat voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tuotteiden ja palveluiden laadussa noudatetaan Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset SisäRYL2013 normeja.

5. Toimitusaika

Tavarakauppa:
Tuotteet pyritään toimittamaan tilaajalle mahdollisimman pian tilauksen tapahduttua valitun toimitustavan ilmoitetun toimitusajan puitteissa tai erikseen sovittuna myöhäisempänä ajankohtana. Osa tuotteista on valmistetaan tilauksesta, jolloin toimitusaika voi olla pidempi. Sivustolla saatetaan antaa aika-arvioita tuotteiden valmistusajoista, mutta toimitusajan ollessa kriittinen tilaajan tulee aina varmistaa tuotteen tarkempi valmistusaika ennen tilausta. Mikäli myyjä arvioi toimitusajan ylittävän neljä viikkoa tai poikkeavan oleellisesti tuotetiedoissa olevasta arviosta, ilmoitetaan tästä tilaajalle erikseen. Kaikki toimitusajat ovat arvioita, eikä päivän tarkkoja toimitusaikoja voida yleensä antaa

Palvelut/Remontit:
Toimitusaika sovitaan tapauskohtaisesti. Pyrimme aina realistiseen toteutusaikatauluun, mutta erityisesti vanhojen rakenteiden kunnostuksissa ja muissa remonteissa voi aina tulla yllätyksiä, jotka viivyttävät valmistumista muutamilla päivillä. Pyrimme osaltamme ennakoimaan näitä yllätyksiä ja ratkaista ne mahdollisimman joutuisasti, mutta näihin yllätyksiin tulee myös tilaajan omassa suunnittelussaan varautua.
Tilaajan siirtäessä sovittua toimitusaikaa enemmän kuin yhdellä työpäivällä, on myyjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus uudelleenjärjestelystä (150 €) sekä siirrosta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset (ylityöt, lisääntyneet matkakulut tai kuljetuskustannukset ym.).

Kaikki tilaukset:
Force majeure -tilanteiden aiheuttamissa viiveistä mahdollisesti aiheutuva vahinko jää tilaajan kannettavaksi. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa, muttei yksinomaan, lakot ja muut työtaistelut, äärimmäiset sääilmiöt, kuljetusliikkeen kalustolle aiheutunut onnettomuus/vikaantuminen, tehtaan yllättävä tuotantokatkos (tulipalo, tulva jne.), avainhenkilömme sairastuminen tai näihin rinnastettava tapahtuma.

6. Toimitukset

Tavarakauppa:
Meteriaalitoimitukset tapahtuvat pääosin rahtikuljetuksina kuorma-autolla tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen tai DB Schenkerin tai Postin pakettipalveluna Postin ehtojen mukaisesti.
Perille kuljetuksissa kuljetusliike purkaa lastin kuorma-autosta pihaan/noutopisteeseen, minkä jälkeiset tavaran siirrot ovat tilaajan vastuulla. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan myyjälle puhelinnumeronsa toimitusajankohdan ilmoittamista varten. Tilaaja on velvollinen vastaanottamaan tuotteet rahtiyhtiön ilmoittamana toimitusajankohtana (pääasiallisesti tuotteita toimitetaan vain virka-aikana). Toimitamme tuotteita ainoastaan Manner-Suomen alueelle. Alueet, joille toimittaminen edellyttää lauttaa tai muuta vesiliikennevälinettä, sovitaan erikseen. Kohteeseen on päästävä kuorma-autolla.

Mikäli tilaaja ei vastaanota tuotteita sovitusti ja uusintatoimituksesta aiheutuu myyjälle lisäkuluja, veloitetaan kaikki tällaiset kulut tilaajalta.

Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa päällisin puolin tuotteiden kunto ja tehdä mahdollisista näkyvistä kuljuetusvaurioista välittömästi merkintä rahtikirjaan sekä ilmoitus myyjälle. Vastaanottamisen jälkeen kuljetusvaurioista ei voi reklamoida.

Remonttien ja muiden kuin suoraan verkkokaupasta myytyjen palveluiden toimitustapa määritellään tilausvahvistuksella. Tilaajan tulee tehdä mahdollisesti tarvittavat esiselvitykset, suunnitelmat ja ilmoitukset taloyhtiölle jne. riittävän ajoissa ennen sovittua työn ajankohtaa. Tilaaja vastaa siitä, että jäljelle jäävät vanhat rakenteet (kantavat lattiarakenteet, seinät jne.) ovat muun muassa lujuudeltaan tavanomaisia kyseistä rakennetyyppiä vastaavia. Mahdollisista havaitsemistaan virheistä rakenteissa tulee tilaajan ilmoittaa etukäteen (vähäistä suuremmat halkeamat, kosteusvauriot, rakenteen liikkuminen jne.).
Mikäli työn suorituksen (esimerkiksi purkutöiden) yhteydessä löytyy yllättäviä rakennekerroksia, kosteusvaurioita, heikkoja/viallisia pintoja tai muuta sellaista sovittuun työhön vaikuttavaa, mitä ei ole voinut aiemmin havaita, Puudelicatessenilla on oikeus tehdä välttämättömät lisätoimenpiteet suunnitelmien mukaisen lopputuloksen toteuttamiseksi tilaajan laskuun ilman eri sopimusta, mikäli lisäkustannus on korkeintaan 500 € ja 15 % kokonaishinnasta. Kaikissa tapauksissa pyrimme kuitenkin sopimaan lisätöistä ennen niiden aloitusta. Mikäli työ keskeytyy tällaisen yllätyksen, muiden tilaajan lukuun toimivien urakoitsijoiden tai tilaajan tiloissa oleskelevien henkilöiden toiminnan tai laiminlyönnin takia, veloitamme ylimääräisestä työn lopetuksesta ja aloituksesta aiheutuvan kustannuksen tuntiveloituksella. Lisätyöveloitushintamme on 89 €/h.

7. Peruutusoikeus ja palautukset (vain tavarakauppa etämyyntinä kuluttajille)

Tilaajalla (ei yritysasiakaat) on tavarakaupassa etämyynnin osalta kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden peruutusoikeus tavaroiden vastaanottamisesta lukien. Peruutuksesta on toimitettava kirjallinen peruutusilmoitus myyjälle viipymättä (kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa).

Peruutus-/palautusoikeus ei koske räätälöityjä tuotteita, kuten mittaan sahatut tai tilauksesta pintakäsitellyt tuotteet.

Peruutus-/palautusoikeus ei koske myyntinäyttelyssä tai käynnin perusteella tehtyjä tilauksia eikä yritysasiakkaita.

Mikäli toimitus tapahtuu noutopisteeseen, lähetystä ei saa jättää noutamatta. Palautettava tuote on otettava vastaan ja lähetettävä takaisin Puudelicatessenin erikseen palautusilmoituksen jälkeen antaman ohjeen mukaisesti. Noutamatta jätettyjen Puudelicatessenille ohjeen vastaisesti palautuneiden lähetysten käsittely- ja varastoonpalautuskustannuksista vastaa tilaaja.

Ellei muuta kirjallisesti sovita, palautusrahdin kuljettaa DB Schenker. Palautuksen kuljetuskustannukset maksaa tilaaja. Mikäli palautus tehdään "asiakaspalautuksena" myyjän sopimusta hyödyntäen, vähennetään hyvityksestä toteunut rahtikustannus. Yhden parkettilavan (10 – 1000 kg) palautusrahti maksaa noin 250 €, pitkillä paketeilla 50 € luokkaa ja noutopistepaketeilla noin 10 €.

Koska puu on herkkää kosteudelle, on tilaaja velvollinen säilyttämään tuotteita kuivassa ja lämpimässä myyjän ohjeiden mukaisesti palautukseen asti. Tilaaja on velvollinen pakkaamaan palautettavat tuotteet asianmukaisesti.

8 Takuu

Myymillämme valmiilla tuotteilla, kuten lautaparketeilla, on tuotekuvauksessa ilmoitettu valmistajan myöntämä takuu. Takuu ei kata normaalista kulumisesta, virheellisestä säilytyksestä, asennuksesta, käytöstä, hoidosta tai korjausyrityksistä syntyneitä vahinkoja. Tuotteen valmistajien takuuehtoja sovelletaan ja ne toimitetaan tuotteen mukana tai pyyynnöstä sähköisesti. Takuun voimassaolo edellyttää tarkkaa asennus- ja hoito-ohjeiden noudattamista erityisesti lämpötila- ja kosteusolosuhteiden osalta.

Rakennustarvikkeilla (liimat, lakat, listat jne.) ei tuotteiden luonteen vuoksi ole takuuta. Ongelmatilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti sen mukaan, mikä on tuotteen tyyppi, käyttötarkoitus, käyttö- ja asennustapa, ikä jne. seikat huomioiden oikeudenmukaista ja kohtuullista. Näillä tuotteilla on myös erityisen tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita huolellisesti ja käyttää tuotteita vain ohjeistuksen mukaisesti.

Virhetilanteissa ota yhteys myyjään heti poikkeaman havaittuasi mahdollisten toimenpiteiden sopimiseksi.

Palveluiden osalta vastaamme lopputuloksesta normaalin virhevastuun puitteissa (kuluttaja-asiakkaat) tai korkeintaan kaksi vuotta (yritysasiakkaat).

Myyjällä on oikeus korjata tai korjauttaa kolmannen osapuolen toimesta virheellinen tuote parhaaksi katsomallaan tavalla. Mahdollinen korjaustoimenpide ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.

Kaikkia puutuotteitamme on käytettävä sisätiloissa ja hoidettava asianmukaisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Puu on luonnonmateriaali, johon vaikuttaa jatkuvasti ympäröivän ilman kosteus. Suuri ilmankosteus saa puun turpoamaan ja alhainen ilmankosteus voi puolestaan saa puun kutistumaan. Talviaikaan sisätilojen lämmitys saa usein aikaan hyvin alhaisen ilmankosteuden ja aiheuttaa rakoja tai säröjä puumateriaaleihin. Kaikki puutuotteemme on suunniteltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joissa ilman lämpötila on jatkuvasti 16 – 23 °C ja ilman suhteellinen kosteus 35 – 60 %. Erityisesti talvella on kiinnitettävä huomiota ilman riittävään kosteuteen. Liian kuiva ilma aiheuttaa puulattian ja muun puutuotteen rakoilua ja pahimmillaan pysyviä vaurioita puumateriaaleille.

Lahjakortti